Overzicht twintig nationale parken

Flora

De verschillende gebieden binnen het Nationaal Park hebben allen hun eigen specifieke flora. Het voorkomen van planten wordt beïnvloed door factoren als vocht, kalkgehalte, zout en blootstelling aan de zon en wind. De jonge duinen dichtbij het strand bevatten naar verhouding veel kalk en zijn voedselarm. Hier is vooral helm een veel voorkomende plant. Op de luwe plaatsen groeien duindoorn en vlier. De oudere verder landinwaarts gelegen duinen zijn kalkarm en voedselrijker. Hier kunnen heidesoorten groeien soms met duinroosjes. Bomen en struiken hebben het nergens in de duin gemakkelijk. Bosjes die boven de duinen uit komen worden onmiddellijk ‘afgeschoren’ door de zoute zeewind, die aan de bosjes dezelfde gladde en ronde vormen geeft als aan de duinen zelf.

In de duinvalleien vinden we andere plantensoorten dan op de duintoppen. Afhankelijk van de grondwaterstand vinden we planten die van vocht houden: waternavel, watermunt, de zeldzame parnassia en orchideeën.

De noord- en de zuidhelling van een duin hebben een totaal verschillende plantengroei. De planten op de zuidhelling hebben het zwaar te verduren. De temperatuur wisselt zeer sterk en kan soms oplopen tot 50 graden Celsius. Op deze hete, droge hellingen staat veel buntgras en groeien mossen en korstmossen. De noordhellingen liggen in de schaduw en blijven daardoor veel koeler en vochtiger. Daarop vind je veel meer planten, weelderige mossen en eikvarens.

De meest geplante bomen in De Dennen zijn de Corsicaanse en de Oostenrijkse den, variëteiten van de zwarte den. Daarnaast zijn ook grove dennen, beuken, eiken en vele andere soorten bomen geplant. Berken en lijsterbessen zijn spontaan verschenen. De struiklaag bestaat vooral uit bramen, kamperfoelie en Amerikaanse vogelkers. Door het uitdunnen van het bos komt er meer licht op de bodem. Hierdoor kunnen zaden van jonge bomen en struiken ontkiemen, waardoor de struiklaag dichter wordt.

Het uitgestrekte natuurgebied De Slufter neemt een aparte plaats in. Door een opening in de duinenrij kan het zeewater deze vlakte binnendringen. De zoutverdragende flora omvat soorten als lamsoor, Engels gras, zeealsem en zeekraal.

 

Fauna

De waarde van Texel als vogeleiland wordt vooral bepaald door de rijkdom aan vogels in het duingebied. Jaarlijks broeden er ongeveer 80 soorten, waarvan de lepelaar, dwergstern en de velduil tot de zeldzaamste behoren en de kleine mantelmeeuw de talrijkste is.

Tijdens de trektijd is het duin een belangrijk rust- en voedselgebied voor tienduizenden vogels. Kijk op deze link voor het filmpje "Texel Vogeleiland".

Het aantal zoogdieren op Texel is door de geïsoleerde ligging klein. Op Texel leven: hermelijn, konijn, haas, bruine rat, egel, vijf muizensoorten (o.a. de noordse woelmuis) en enkele soorten vleermuizen (vooral de laatvlieger).

Van de amfibieën kunt u de bruine kikker en de heikikker, de rugstreeppad en de kleine watersalamander op Texel aantreffen. De groene kikker is via tuinvijvers geïntroduceerd en rukt ook op in het Nationaal Park.

In het Nationaal Park komen zeker enkele duizenden soorten insecten voor. De duinen zijn rijk aan vlinders. Opvallende soorten zijn duinparelmoervlinder, distelvlinder, atalanta en sint-jacobsvlinder. In 1995 werd de vlinderfauna van de Texelse duinen verrijkt met een nieuwe soort: het groentje.

Nieuws

13-10-2017
'Natuurbescherming en beleving voor iedereen: planten, dieren en mensen.' Dat is het motto van het Nationaal Park Duinen van Texel. Heeft... lees verder
18-09-2017
Buiten het broedseizoen kun je in het Nationaal Park op bijzondere wandelpaden lopen. Dat maakt het mogelijk om langs de Moksloot te wandelen.... lees verder
11-09-2017
De vogels zijn weer op de weg naar het warme zuiden. Zij genieten maar al te graag van de bramen op Texel. Maar vanaf nu mag ook u meegenieten van... lees verder
 

Kalender

Woensdag 25 oktober 2017
Onder leiding van één van onze gidsen (wir Sprechen auch Deutsch) bezoekt  u lopend een aantal vogelrijke gebieden op de... lees verder
Donderdag 26 oktober 2017
Met deze vogelexcursie XL gaat u maar liefst drie uur op pad.  Onder leiding van één van onze gidsen (wir Sprechen auch Deutsch)... lees verder