Overzicht twintig nationale parken

De zuidpunt van Texel

 

De Mokbaai

De Mokbaai is de Waddenzee in het klein: er zijn kwelders, wadplaten, een geul en een mosselbank. De kwelder in de Mokbaai is een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. Delen van de Mokbaai en De Hors zijn in gebruik als oefengebied voor de mariniers van de Joost Dourlein kazerne.


Foto: Eric Wijnbeek

 

De Hors

De Hors is de strandvlakte op het zuidwestelijke deel van Texel. Na 1976 is gestopt met de aanleg van steeds nieuwe stuifdijken op De Hors en is de duinvorming aan de natuur overgelaten. Het resultaat is geweldig. Prachtig is te zien hoe duinvorming in zijn werk gaat. Het is het natuurlijkste duingebied van Texel. Op de kale strandvlakte broeden elk jaar dwergsterns. De plek waar deze zeldzame vogels broeden wordt duidelijk aangegeven en gemeden door andere gebruikers van De Hors: militairen en wandelaars.

 

De Geul

De Geul is een lange vallei tussen twee duinrijen, die rond 1920 met een stuifdijk in het zuidoosten van zee-invloeden werd afgesloten. Daarna kon er geen zoetwater meer over De Hors naar zee stromen en werd de vallei steeds natter. In de beschutting van deze vallei komt veel duindoorn voor. De vrouwelijke planten dragen in het najaar de bekende fel oranje zure bessen.

 

Duindoorn is een belangrijke plant voor het duin: het draagt bessen die gegeten worden door trekvogels en brengt via wortelknolletjes voedingsstoffen (stikstof) in de bodem. Hierdoor groeien in de buurt van duindoorns dichte vlierbosjes en een bodembegroeiing van brandnetels, bitterzoet en braam. In het riet rond de Geulplas is een lepelaarskolonie. Het aan- en afvliegen is goed te zien vanaf het uitkijkpunt aan de Mokweg. De Geul is toegankelijk via wandelpaden, buiten het broedseizoen zijn er extra paden opengesteld.

 

Foto: Aris Bremer

 

De Horspolders en Kreeftepolder

De Horspolders en de Kreeftepolder liggen ten zuiden van de Mokbaai. Het zijn jonge duingebieden die ontstaan zijn door de aanleg van zanddijken in de tweede helft van de vorige eeuw. De Horspolders geven een mooi overzicht van de plantenrijkdom van natte duinvalleien. Door de duingroei staat het grondwater zo hoog dat er permanent water in staat met brede rietkragen. Delen van de oever staan in de winter onder water. Hier zijn bijzondere planten te zien, zoals parnassia en moeraswespenorchis. De Horspolders zijn ook rijk aan vogels. In de brede rietkragen broeden vogels als de bruine kiekendief, blauwborst, roerdomp en baardmannetje. De laatste twee soorten staan op de zogenaamde ‘Rode Lijst’, een lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. In de Kreeftepolder bevindt zich een stormmeeuwenkolonie.

 

Wandel door de gebieden met de routes van Staatsbosbeheer.

Nieuws

13-10-2017
'Natuurbescherming en beleving voor iedereen: planten, dieren en mensen.' Dat is het motto van het Nationaal Park Duinen van Texel. Heeft... lees verder
18-09-2017
Buiten het broedseizoen kun je in het Nationaal Park op bijzondere wandelpaden lopen. Dat maakt het mogelijk om langs de Moksloot te wandelen.... lees verder
11-09-2017
De vogels zijn weer op de weg naar het warme zuiden. Zij genieten maar al te graag van de bramen op Texel. Maar vanaf nu mag ook u meegenieten van... lees verder
 

Kalender

Woensdag 25 oktober 2017
Onder leiding van één van onze gidsen (wir Sprechen auch Deutsch) bezoekt  u lopend een aantal vogelrijke gebieden op de... lees verder
Donderdag 26 oktober 2017
Met deze vogelexcursie XL gaat u maar liefst drie uur op pad.  Onder leiding van één van onze gidsen (wir Sprechen auch Deutsch)... lees verder