Overzicht twintig nationale parken

Den Hoorn - De Koog

Tussen Den Hoorn en De Koog liggen oudere, kalkarme duinen. Van zuid naar noord zijn dat de Bollekamer, de Westerduinen, de Bleekersvallei, het Duinpark en de Seetingnollen. Het landschap heeft al een aantal eeuwen een min of meer constante vorm. Er zijn veel paraboolduinen en de valleien zijn door de wind uitgeblazen. Op de meeste plaatsen zijn de duinen hier ouder dan 200 jaar en ontkalkt. Alleen de strook langs de zee is jonger. Echte jonge duinen zijn hier niet te vinden. Die zijn door de zee weggeslagen.

Staatsbosbeheer heeft een brochure over De Bollekamer (2008)

 

Achter de zeereep komen veel vlierstruiken en duindoorns voor, netjes ‘geschoren’ door de zeewind. De plantengroei is zeer gevarieerd . Er komen veel soorten insecten voor: o.a. allerlei vlinders, zandloopkevers en de mierenleeuw. De Texelse duinen zijn rijk aan zeldzame paddenstoelen, waaronder veel soorten kleurige wasplaatjes. Daarnaast komen twee bijzondere zoogdieren voor: de waterspitsmuis, die op Texel afwijkend van kleur is (de buik is zwart in plaats van lichtgrijs) en de verder in heel West-Europa zeldzame Noordse woelmuis.

 

Het aantal konijnen is de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen door besmettelijke ziektes als myxomatose en VHS. Schade aan de duinvegetatie door overbegrazing en vergraving door konijnen komt nu niet meer voor. Door de afname van het aantal konijnen is de vegetatie ruiger geworden en er zijn minder holen. Dat is met name vervelend voor bergeenden, holenduiven en tapuiten, die broeden in verlaten konijnenholen.

 

Om de vegetatie open te houden, worden deze gebieden nu op veel plaatsen beweid door paarden, runderen en Texelse schapen. De heidevelden in de oudste duingebieden worden af en toe gemaaid, zodat jonge heideplantjes een kans krijgen.

 

Download de brochure over De Mient of over het Alloo van Staatsbosbeheer in het Nederlands of De Mient in de Duitstalige versie en het Alloo Duitstalig.

Nieuws

13-10-2017
'Natuurbescherming en beleving voor iedereen: planten, dieren en mensen.' Dat is het motto van het Nationaal Park Duinen van Texel. Heeft... lees verder
18-09-2017
Buiten het broedseizoen kun je in het Nationaal Park op bijzondere wandelpaden lopen. Dat maakt het mogelijk om langs de Moksloot te wandelen.... lees verder
11-09-2017
De vogels zijn weer op de weg naar het warme zuiden. Zij genieten maar al te graag van de bramen op Texel. Maar vanaf nu mag ook u meegenieten van... lees verder
 

Kalender

Woensdag 25 oktober 2017
Onder leiding van één van onze gidsen (wir Sprechen auch Deutsch) bezoekt  u lopend een aantal vogelrijke gebieden op de... lees verder
Donderdag 26 oktober 2017
Met deze vogelexcursie XL gaat u maar liefst drie uur op pad.  Onder leiding van één van onze gidsen (wir Sprechen auch Deutsch)... lees verder