Secretaris gezocht bij Nationaal Park Duinen van Texel

01 februari 2019

Nationaal Park Duinen van Texel is een parel van de Nederlandse natuur. Het maakt met het
Waddengebied onderdeel uit van het door het publiek verkozen Mooiste Natuurgebied van
Nederland. Het is een afwisselend landschap van natte duinvalleien, droge duinen, bossen,
heidevelden en de grootste ononderbroken duinenrij van Europa. Het gebied wordt bekroond door
zijn pracht en unieke natuurlijke waarden.


Het bestuur van het Nationaal Park zoekt per direct een secretaris die zich, met gevoel voor mens,
natuur en voor verschillende belangen en inzichten, inzet voor de verbindende ambitie om het
Nationaal Park in een nog betere staat door te geven aan toekomstige generaties.


Door de grote belangstelling voor het gebied en de landelijke ontwikkelingen naar meer verbinding
tussen natuur, cultuur en landschap in de Nationale Parken, is dit een uitdagende opgave voor de
samenwerkende partijen. Daarom zijn wij op zoek naar een vaardige secretaris die met gevoel voor
alle belangen de kunst verstaat een meerwaarde te creëren voor de natuur op Texel.

Organisatie


Het Nationaal Park is als overleg orgaan onder gebracht in een stichting waarin wordt afgestemd
door een bestuur, met afgevaardigden van Staatsbosbeheer, Stichting IVN, Natuurorganisaties van
Texel, Ecomare, het Texels Ondernemers Platform, de LTO en de Gemeente Texel. Het bestuur wordt
voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.
Per direct (sinds 1 januari jl.) is de secretarisfunctie bij het Nationaal Park (NP) op Texel vrij gekomen
voor gemiddeld 12 uur per week.


Wij zoeken een secretaris die:

 • sterke affiniteit heeft met natuur(-beheer); en
 • inlevingsvermogen heeft voor verschillende belangen en partijen kan verbinden;
 • handelt vanuit het NP, met inachtneming van de belangen van huidige en toekomstige generaties;
 • bekend is met actuele vraagstukken en ontwikkelingen rond natuur, cultuur, landschap en recreatie;
 • ondernemend, intitiatiefrijk, proactief, nauwkeurig (financiën) en flexibel is (qua tijdinzet en als mens) en met vrijheid om kan gaan;
 • ervaring en affiniteit heeft met project- en programma management;
 • ingangen heeft bij provincie, gemeente en andere relevante instanties;

De Secretaris:

 • Bereidt bestuursvergaderingen voor en draagt zorg voor (door)ontwikkeling van projecten, beleid en ambities;
 • Draagt zorg voor het opstellen, de coördinatie en het bewaken van de voortgang van de jaarplannen en - met de penningmeester - de financiële en overige rapportages, incl. contact subsidieverleners (provincie, fondsen e.a.);
 • Ondersteunt het bestuur en werkgroepen BOR en C&E met het opstellen van jaar- en meerjarenplannen;
 • Organiseert bijeenkomsten,
 • Houdt het bestuur op de hoogte van relevante ontwikkelingen en samenwerkingskansen in lijn met het vastgestelde plannen;
 • Neemt deel aande vergaderigen van BOR, C&E en het secretarisoverleg van de Samenwerkende Nationale Parken.

Deze functie biedt jou een bijzonder vrije rol, die je naar onze voorkeur naast andere opdrachten als
zzp-er / ondernemer voor anderen invult. Gemiddeld over het jaar zul je voor 12 uur per week voor
ons werkzaam zijn tegen een passende vergoeding. De ene week of maand meer dan de andere. Je
stemt het meest af met de voorzitter. Ervaring op terreinen communicatie, fondsenwerving en educatie zijn een pré.


Benoemingsprocedure


De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden. De eerste gesprekken vinden plaats op het
gemeentehuis van Texel te Den Burg op 11 of 12 februari 2019.

Interesse?


Je kunt jouw sollicitatie tot en met 8 februari 2019 sturen naar info@justlaw.nl t.a.v. voorzitter J.I.
van de Venis. met als onderwerp ‘Vacature secretaris Nationaal Park’. Nadere informatie kun je
verkrijgen bij mevrouw P. Schut op 06-21718900.