Contact

Secretaris Nationaal Park Duinen van Texel:

Provincie Noord-Holland, Gea Smit

T: 06-10 92 47 92

M: smitg@noord-holland.nl

Adres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem

 

Vragen over schoolexcursies:

Ecomare

T: (0222) 31 77 41

M: infobalie@ecomare.nl

www.ecomare.nl

Vragen over het natuurbeheer van het Nationaal Park:

Staatsbosbeheer district Texel, boswachter Charlotte Biskop

T: (0222) 31 22 28

M: c.biskop@staatsbosbeheer.nl

www.staatsbosbeheer.nl

@boswachterchar

 


 

Coördinator Communicatie & Educatie

IVN Noord-Holland, Monica Ralling

T: 06-46201281

M: m.ralling@ivn.nl