De vogel-Top 10 van 2018

01 augustus 2018

Texel is een echt vogeleiland. Er valt jaarrond veel te genieten door de grote diversiteit aan vogelsoorten op het eiland en vooral in Nationaal Park Duinen van Texel.

April: blauwborst

De blauwborst is een heel mooi
vogeltje dat prachtig zingt en zich
tijdens de zang goed laat zien
boven in de struiken. Op Texel zijn
veel broedparen, vooral rond de
Horsmeertjes. April en mei zijn de
beste maanden om ze te zien en te
horen.

Mei: nachtegaal

Moeilijk om te zien te krijgen, maar
in de vroege ochtend en tijdens de
avonduren kun je bijna overal in de
duinen de prachtige volle zang van
de nachtegaal horen.

 


Juni: tapuit en nachtzwaluw

De tapuit is zandkleurig, met een
blauwgrijze rug en een zwart maskertje.
Op Texel broeden 40 paartjes;
20 procent van alle paartjes
in Nederland! Deze vogel heeft
het moeilijk, want hij broedt in
konijnenholen en eet insecten, en
het aantal insecten en konijnen is
drastisch gedaald. Ook heeft deze
grondbroeder last van verwilderde
katten. De nachtzwaluw wordt dankzij zijn
bruine schutkleur bijna nooit overdag
gezien. Op zwoele zomeravonden
kun je ze horen ratelen in De
Dennen en het duingebied. Met
enkele broedpaartjes blijft het een
van de zeldzamere soorten op ons eiland.

Juli: lepelaar en goudplevier

Texel heeft de grootste lepelaarkolonie
van West-Europa. In De
Geul broeden meer dan 400 paren.
De beste plekken om lepelaars te
zien, zijn De Schorren bij laag water
en het Grote Vlak in het zuiden van
Texel. In september verzamelen ze
zich in de Mokbaai om naar Afrika
te gaan. In juli komen de eerste
steltlopers uit het noorden terug.
De goudplevier is goudgeel met een
zwarte buik. Op Texel zijn drie
soorten te zien: de gewone en de
zeldzame Aziatische en Amerikaanse
goudplevier.


Augustus: sperwergrasmus

Deze grasmus lijkt door de bandering
op een sperwer. Eind augustus
kun je deze 'dwaalgast', die in
Polen en verder naar het noordoosten
broedt, op Texel zien. In augustus zijn de bramen en bessen
rijp en begint de zangvogeltrek. De
beste plek om de sperwergrasmus
te zien is in de duinen op de noordkop
van het eiland.

September: bladkoning

Dit kleine Siberische zangvogeltje
van nog geen 10 gram is elk jaar
vanaf de derde week van september
op Texel te zien. De bladkoning
lijkt met zijn grauwgroene kleur op
het goudhaantje. Hij heeft een fijne
wenkbrauwstreep boven het oog en
twee vleugelstreepjes.Oktober: strandleeuwerik en sneeuwgors

De strandleeuwerik is 's winters te
zien in het openbare deel van De
Slufter. Hij is bruin met een gelige
tekening en heeft een zwart-gele
kop en borst. De mannetjes zien er
met hun 'hoorntjes' heel bijzonder
uit. De sneeuwgors arriveert eind oktober
en blijft ook de hele winter op
het eiland. Je vindt hem vooral op
het strand bij Paal 33 en 28 en op
De Hors, waar hij in zeewier naar
zaadjes zoekt. Sneeuwgorzen zijn
even groot als een mus en danken
hun naam aan het feit dat je veel
wit in de vleugeltjes ziet als ze
opvliegen.
 

Wil je vogels leren herkennen? Ga een keer mee op een vogelexcursie.

 


Foto sperwergrasmus, bovenaan: Wouter van der Ham/Waarneming.nl. Foto lepelaar: René Pop.