Vuilruimen op De Hors: boswachter zoekt hulp

15 oktober 2018

De Hors is het meest natuurlijke natuurgebied van Texel, maar doordat de zee hier vrije toegang heeft spoelt er veel zwerfvuil aan. Op verzoek van Defensie organiseert Staatsbosbeheer daarom op woensdag 24 oktober een vuilruimactie. Kom jij de boswachters helpen?

Wie graag aan deze actie meewerkt is van harte welkom vanaf 09.30 op het parkeerterrein langs de Mokweg bij het Hartingpad naar De Hors. Het vuilruimen duurt tot 13.00 uur. Voor een warme versnapering na afloop wordt gezorgd door het Korps Mariniers. Staatsbosbeheer zorgt voor vuilniszakken en werkhandschoenen.

De Hors: bijzonder natuurgebied

Op deze brede strandvlakte mag de natuur haar eigen gang gaan. Op laagjes overstoven aangespoeld zeewier en ander organisch materiaal kunnen biestarwegras en zeepostelein zich vestigen en daarmee begint de duinvorming. Lukt het duintje om door te groeien dan kan helm zich vestigen en kan de duingroei echt voortvarend aan de gang, al verbouwen zee en wind de boel regelmatig.

Foto: Aris Bremer

Steeds meer bijzondere soorten planten en dieren kunnen zich vestigen, ook in de natte duinvalleien die hier ontstaan. Een gebied dat de moeite waard is om schoon te houden. Gelukkig zijn er al regelmatig mensen actief die niet natuurlijke aanspoelsels verzamelen, maar met een grote groep kunnen we echt een slag slaan.

Aanmelden

Staatsbosbeheer weet graag hoeveel mensen komen helpen. Meld je aan via texel@staatsbosbeheer.nl.