De dunning in het bos op Texel is maandag 5 november gestart

06 november 2018

Maandag 5 november is de dunning op Texel gestart, waarbij er wordt gewerkt van noord naar zuid. In en rond de percelen die gedund worden sluit Staatsbosbeheer wegen en paden tijdelijk af in de periode dat daar gewerkt wordt om veilig te kunnen werken.

Staatbosbeheer laat het bos dunnen om de blijvende bomen meer ruimte te geven om zich gezond te ontwikkelen en een hoge leeftijd te bereiken en om jonge bomen de kans te geven om te ontkiemen en te groeien. De jonge bomen vormen het bos van de (lange) toekomst. Bij de dunning versterkt Staatsbosbeheer langs een aantal wegen de ontwikkeling van een strook loofbomen om de kans te vergroten dat de brandweer daar overgang van een duinbrand naar een grote bosbrand zal kunnen stoppen. De dunning wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Zweverink dat verwacht het vellen van bomen voor de kerstvakantie af te ronden. De houtstapels worden naar verwachting in januari afgevoerd.

Opbrengst?

Door de dunning komt uit het bos hout beschikbaar, dit wordt verkocht om de kosten van dit beheer te beperken en een kleine bijdrage te leveren aan de hout behoefte in ons land. Na aftrek van de kosten van de aannemer voor het dunnen en transport blijft er naar verwachting € 46.275 over voor de kosten die Staatsbosbeheer op Texel maakt voor de dunning. Dit zijn de kosten voor het blessen (markeren van de bomen die ruimte moeten geven aan de blijvers), werkvoorbereiding, gedragscode (inventariseren en markeren van horstbomen, holle bomen en nesten van de rode bosmier), communicatie en informatie, begeleiding van de uitvoering en herstel van eventuele schade aan paden en andere recreatieve infrastructuur tegenover. De verwachting is dat deze kosten niet volledig door deze inkomsten gedekt zullen worden.

Hout

Er komt naar verwachting 3000m3 vrij bij de dunning dit wordt verkocht als: zaag- en verpakkingshout, industriehout (vezel en plaatmateriaal) en haardhout. Het haardhout gaat zoveel mogelijk op Texel verkocht worden. Haardhout kan gekocht worden per bezorgde vrachtwagenlading (35 of 15 ton), voor mensen die kleine hoeveelheden nodig hebben komt er een afhaaldag (22-12). Belangstellenden kunnen zich melden via texel@staatsbosbeheer.nl

Tijdens de laatste bosinventarisatie in 2006 was er aan boomstammen vanaf 5cm dik bijna 100.000m3 hout aanwezig. De bijgroei per jaar was 2770m3 per jaar. Na deze dunning is de verwachte hoeveelheid hout in het bos ruim 115.000m3. Binnenkort vindt een nieuwe bosinventarisatie plaats.

Meer weten over de dunning?

Voor mensen die meer willen weten over de dunning gaat Staatsbosbeheer in overleg met de aannemer een of meer excursies organiseren waarbij ook de dunningsmachine bekeken kan worden. Deze excursies worden aangekondigd via www.boswachtersblog.nl/texel.

Toekomstig bosbeheer

In 2019/20 gaat Staatsbosbeheer het beheerplan voor haar terreinen binnen het Nationaal Park Duinen van Texel actualiseren. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de diverse inventarisaties (vegetatie, broedvogels, dagvlinders, bosinventarisatie, enz.), het N2000-beheerplan, Provinciaal Natuurbeleid, adviezen van het nationaal park en andere de inbreng vanuit de Texelse samenleving. In dit beheerplan gaat ook het bosbeheer op Texel voor de komende twaalf jaar worden beschreven.

Foto: Staatsbosbeheer