Honderden kunstnesten voor de huiszwaluw aangekomen op Texel

11 april 2019

Op 8 april zijn de eerste honderden nestkasten voor de bedreigde huiszwaluw aangekomen op Texel. Dit is een van de opbrengsten van het Wadden Vogelfestival van 2018, welke in het teken stond van deze bedreigde vogel. De nieuwe onderkomens kunnen geadopteerd worden door bewoners op Texel om zo bij te dragen aan de bescherming van de huiszwaluw.

Huiszwaluw: het goede doel van 2018

Vorig jaar stond in het teken van de huiszwaluw: een vogelsoort waarvan de aantallen de laatste decennia flink achteruit zijn gegaan. Om hiervoor aandacht te vragen en geld in te zamelen was in 2018 de huiszwaluw gekozen als goed doel van het Wadden Vogelfestival. Hier werden tal van activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen en geld op te halen. Daarnaast gingen er vijftien teams van vogelaars de strijd met elkaar aan om in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten te ontdekken tijdens de Texel Big Day, een belangrijk onderdeel van het festival. Dit met succes: er werd maar liefst 15.760 euro opgehaald voor de huiszwaluw.

Nieuwe onderkomens gearriveerd

Om de huiszwaluw te helpen zijn er door Stichting Texel Vogeleiland verschillende plannen in werking gezet, waarvan de eerste nu een feit is. De eerste 372 hout betonnen kunstnesten zijn gearriveerd op Texel en zullen zorgen voor extra broedgelegenheid voor de bedreigde vogel. Huiszwaluwen jagen op vliegende insecten boven waterrijke plekken, waardoor het belangrijk is dat er ook nestgelegenheid is in deze omgeving. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier en de aannemerscombinatie Tessel worden daarom een deel van deze kunstnesten geplaatst bij alle vier de nieuwe gemalen op Texel.

Kunstnest adopteren

De overige kunstnesten kunnen op aanvraag worden geadopteerd door inwoners van Texel. Iedereen met interesse en een mooie plek aan huis kan een aanvraag doen voor een nestkast en op deze manier een onderkomen bieden voor de bedreigde huiszwaluw. De huiszwaluw blijkt wel enigszins kieskeurig als het gaat om maken van zijn nest en er zijn een aantal voorwaarden waar rekening mee gehouden dient te worden bij het plaatsen. De voorkeur gaat naar een plek onder een brede overkapping of dakgoot, het liefst op minimaal drie meter hoogte. Daarnaast moet de uitvliegopening naar het (zuid)oosten hangen en vrij zijn. Als deze verhinderd wordt door bijvoorbeeld een boom dan zal de nestkast niet snel gebruikt worden. Particulieren met vragen en/of interesse kunnen contact opnemen met Vogelwerkgroep Texel.

Wadden Vogelfestival 2019: Het jaar van de wulp

Het Wadden Vogelfestival op 11 en 12 mei zal dit jaar in het teken staan van de wulp. Het is een weekend vol activiteiten om kennis te maken met Texel als vogeleiland. Naast de 24 uurs vogelaars wedstrijd, de Texel Big Day, zijn er excursies met verschillende natuurexperts, bemande vogelkijkpunten en gezelligheid op de vogelaarsmarkt.

Bezoek voor meer informatie www.waddenvogelfestival.nl