Het Wadden Vogelfestival 2021

26 april 2021

Wadden Vogelfestival 2021

Op Texel zijn overal vogels! Heel veel verschillende en vaak ook zeldzame soorten. Texel is met bijna 400 verschillende vogelsoorten de meest vogelrijke gemeente van Nederland.

Het voedselrijke wad is het tussenstation op de vogeltrekroute waar de vogels móéten uitrusten en eten. Daarnaast is het Texelse landschap heel gevarieerd, met bos, duin, moeras, polder. Elke vogel heeft een eigen voorkeur en kan dan ook op Texel terecht.

Ter ere van deze vogelrijkdom organiseren het Vogelinformatiecentrum en het Nationaal Park Duinen van Texel sinds 2015 het Wadden Vogelfestival. Een weekend in mei staat geheel Texel in het teken van vogels kijken en het geld inzamelen voor een goed doel door middel van de Texel Big Day. Door Corona was de 2020 editie van het Wadden Vogelfestival helaas afgelast. Maar tijdens de alternatieve thuiseditie van de Texel Big Day zijn er toch nog 170 verschillende vogels gezien!

Ook dit jaar wordt er weer een Texel Big Day Home Edition gehouden tijdens het Wadden Vogelfestival 2021. Iedereen kan meedoen, van beginnend tot ervaren vogelaar. Lees er hier meer over.

Het goede doel: de akkervogels

Het Wadden Vogelfestival 2021 staat dit jaar in het teken van akkervogels, zoals de blauwe kiekendief en de patrijs. Akkervogels hebben het moeilijk in Nederland en in de rest van Europa en staan zo goed als allemaal op de zogenaamde Rode Lijst. Samen met Stichting Grauwe Kiekendief-kenniscentrum Akkervogels en Agrarische Natuurvereniging De Lieuw zal het geld dat wordt opgehaald worden besteed om akkervogels op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Een andere akkervogel die het moeilijk heeft is de veldleeuwerik. Sinds de jaren 70 is deze bijzondere vogel met ongeveer 95% achteruit gegaan. Ook de geelgors, gele kwikstaart, grauwe gors, patrijs en blauwe kiekendief nemen in aantallen af. Tijdens het Wadden Vogelfestival vragen we aandacht voor de akkervogels en kunnen we er samen voor zorgen dat deze vogels en hun leefgebied beter worden beschermd.

Wil je ook helpen de akkervogels te beschermen? Doe dan mee aan de Texel Big Day Home Edition of klik hier om een donatie te doen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het vogels kijken?

Klik dan hier voor alle informatie en tips voor het vogels kijken in het Nationaal Park Duinen van Texel.