Tuinvlindertelling 2021 van start

03 juli 2021

Vandaag is de tuinvlindertelling 2021 van start gegaan. Doe jij ook mee?

Vlinders op Texel

Er komen vele verschillende vlinders voor op Texel. Het Nationaal Park is erg afwisselend in landschap met veel natte duinvalleien, heideterreinen, kwelders en bossen. Voornamelijk de gebieden in het zuidwesten van Texel, de Geul en de Hors zijn erg vlinderrijk. Hier komen de zeldzame grote parelmoervlinder, duinparelmoervlinder en de kommavlinder voor. De grote parelmoervlinder houdt van blauwgraslanden en droge heiden bij bossen en helaas komt hij alleen nog maar voor op de Waddeneilanden en plaatselijk op de Veluwe. De duinparelmoervlinder komt ook alleen nog maar voor op enkele plaatsen in de duinen, op de Waddeneilanden en op de hoge Veluwe. En de kommavlinder is sterk achteruitgegaan in populatie en ook bijna niet meer in Nederland te vinden.

Tuinvlindertelling 2021

Vlinders hebben het steeds moeilijker in Nederland. En overal nemen de aantallen af, ook op Texel. Dit terwijl vlinders eigenlijk heel belangrijk zijn voor de natuur. Dankzij de jaarlijkse tuinvlindertelling, geïnitieerd door De Vlinderstichting, krijgen we een beter beeld van de vlinders in de steden en dorpen. Dit is belangrijk want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatverandering.

Zo kun je meedoen

Dus doe jij ook mee? Meedoen kan tussen 3 en 25 juli. Kies een zonnig moment en loop een rondje door je tuin. Noteer gedurende 15 minuten alle vlinders die je ziet. Tel de waarnemingen niet bij elkaar op maar noteer alleen de vlinders die je tegelijkertijd ziet. Dus als je drie van dezelfde vlinder tegelijkertijd ziet dan noteer je drie van die soort, ook wanneer je er op een later moment nog 2 ziet. Het kan namelijk heel goed zijn dat dit dezelfde vlinders zijn.


Wil je meer weten over vlinders, hoe je mee kan doen met de tuinvlindertelling 2021 of over hoe je jouw tuin vlinder-vriendelijker kan maken? Kijk dan op www.vlindermee.nl