Vogel broed- en rustgebied

30 maart 2015

Vanaf medio maart is het broedseizoen gestart en dit betekent dat we de vogels alle rust willen bieden om te kunnen broeden. Om bezoekers te attenderen op deze speciale locaties zijn in het Nationaal Park Duinen van Texel borden geplaatst om de vogels te beschermen.