Nieuwe broedvogel voor Nederland in het Nationaal Park Duinen van Texel

06 augustus 2021

Dit broedseizoen heeft er in de Eierlandsche Duinen een nieuwe broedvogelsoort voor Nederland succesvol gebroed. Het gaat om een zeldzame struikrietzanger.

Op 3 juni werd er door Laurens Steijn een zingende struikrietzanger in de Eierlandsche Duinen ontdekt. Ondanks dat de struikrietzanger zich de laatste jaren steeds vaker op Texel laat zien en horen, blijft het een bijzondere waarneming.

Doordat de vogel weken achter elkaar gezien en gehoord werd, ontstond er bij de Texelse vogelaars al snel een vermoeden dat de vogel aan het broeden was. Deze vermoedens werden versterkt toen er op 19 juni een tweede vogel werd gezien. Ook werd kort daarna gezien dat de vogels bezig waren met een nest. Omdat de struikrietzanger in heel dicht struikgewas broedt is er niet gezocht naar een nest en dit is ook nooit gezien. Het was dus nog spannend of de vogel écht aan het broeden was.

Eind juli werd het vermoeden bevestigd: de volwassen vogels werden gezien met voer. Begin augustus zijn toen ook de eerste uitgevlogen jongen gezien én jongen die druk gevoerd werden door de ouders. Hiermee is de struikrietzanger officieel een nieuwe broedvogels voor Nederland en Texel.

Ondanks dat de laatste jaren de waarnemingen van zingende struikrietzangers in het voorjaar sterk toenemen, was de laatste keer dat de struikrietzanger gebroed heeft in Nederland in 1998 in Nieuwegein! Erg bijzonder dus dat deze vogel het Nationaal Park Duinen van Texel als broedplekje heeft uitgekozen.

Meer informatie over deze vogel vind je op de website van het Vogelinformatiecentrum. Meer informatie over vogels op Texel, waar je ze kunt zien én hoe je moet vogelen lees je hier.