Lezing Bert Maes groot succes

15 september 2022

Lezing en fietstocht Bert Maes over inheemse bomen

Op 24 juni gaf ecoloog en cultuurhistoricus Bert Maes op Texel een lezing over autochtone ofwel de wilde inheemse bomen. Maes is een begrip onder natuurkenners. Hij maakte een inventarisatie van inheemse bomen in Nederland, wat resulteerde in de ‘Atlas van wilde bomen en struiken’ en de kaart Groen erfgoed. Hij maakt zich hard voor deze bomen, die van groot belang zijn voor de biodiversiteit van Nederland. Nationaal Park Duinen van Texel en IVN Natuureducatie hebben hem uitgenodigd om deze lezing te geven, in het kader van Tuinen van Texel. Op 25 juni vindt aansluitend een fietsexcursie over het eiland plaats waarbij de deelnemers diverse inheemse bomen in hun natuurlijke habitat kunnen bewonderen.

Op de plantenlijst van de Tuinen van Texel (www.tuinenvantexel.nl) staan inheemse bomen en struiken die van oorsprong op het eiland voorkomen. Het boek van Bert Maes was een inspiratiebron voor deze plantenlijst. In het landschap zijn het vooral de terreineigenaren die deze parels kunnen behouden, goed beheren en ook aanplanten, en in een Tuin van Texel kan iedere Texelaar ze aanplanten. Maes zal in zijn lezing ingaan op waarom het zo belangrijk is dat juist deze soorten worden aangeplant in Texelse tuinen. En waarom dit inheems plantgoed ook een autochtone oorsprong moet hebben om van meerwaarde te zijn voor de lokale natuur.

Autochtoon plantgoed kan alleen behouden blijven als meer mensen zich hier hard voor gaan maken. Texelaar Henry Soyer doet dat al door het opkweken van botanische wilde rozen, die later op het eiland in het landschap en in tuinen uitgeplant kunnen gaan worden. Met de lezing en fietsexcursie van Bert Maes hopen we dat nog meer mensen geïnspireerd raken om ook bij te dragen om hun tuinen en de natuur van Texel nog mooier en biodiverser te maken.