Opruimactie 'Schone Slufter'

22 oktober 2023

De Slufter is een van de meest bijzondere gebieden op Texel. Door een opening in de buitenste duinenrij kan het water van de Noordzee er elke dag naar binnen stromen en heeft het getij er vrij spel.

In de twintigste eeuw werden meerdere pogingen gedaan om een landbouwpolder te creëren door het aanleggen van een zanddijk. Na verschillende dijkdoorbraken werd besloten het zeegat open te laten. Door de invloed van het zoute water dat door het krekenstelsel loopt, is er een prachtige kweldervegetatie ontstaan met kenmerkende soorten als lamsoor, Engels gras en zeekraal. Nu de roze en lichtpaarse tinten van het Engelse gras en de lamsoor zijn verdwenen, krijgt de Slufter opnieuw een andere kleur door de rode verkleuring van de zeekraal.

Rustplaats voor vogels

Het zuidelijke deel van de Slufter is toegankelijk voor voetgangers, maar het grotere noordelijke deel wordt als vogelreservaat beheerd en is beperkt toegankelijk. Het zeewater brengt er voedingsstoffen en klein dierlijk leven met zich mee, waar veel vogels dankbaar gebruik van maken. In de trektijd, van september tot november, vinden veel vogels hier voedsel en rusten ze uit voor ze verder trekken. Er is nu een grote diversiteit aan trekkende vogels te zien. Leuk om een kijkje te gaan nemen met de verrekijker. Maar let op: de vogels hebben hun rust nu hard nodig!

Vloedmerk

Door de vrije invloed van het getij kunnen de golven bij hoog water tot aan de Slufterdijk komen. Wanneer de golven zich weer terugtrekken kun je een strook aan materiaal zien liggen dat is achtergebleven. Dit noemen we een vloedmerk. Als je op zoek bent naar mooie strandvondsten, moet je zeker in het vloedmerk gaan zoeken! Het materiaal van een vloedmerk bestaat uit veel dierlijke en plantaardige resten. Die zijn weer een bron voor nieuw leven en laten we daarom graag liggen. Tussen het natuurlijke materiaal ligt echter ook veel zwerfvuil. Dit levert soms mooie strandvondsten op, maar de natuur is er minder blij mee. Dieren kunnen verstrikt raken in touw, lopen verwondingen op of worden ziek na het inslikken van stukjes plastic.

Handen uit de mouwen

Tijdens de jaarlijkse opruimactie van Staatsbosbeheer Texel, die wordt gehouden op woensdag 25 oktober, gaan we van 13.00 tot 15.30 uur aan de slag. We gaan het aangespoelde zwerfvuil opruimen in het noordelijke deel van de Slufter bij het uitkijkpunt Het Diepe Gat. Zo helpen we de natuur een handje, doen we mooie vondsten en is het ook nog eens gezellig.

Hulp van volwassenen maar ook van kinderen is zeer welkom. Kinderen onder de 12 jaar zien we graag samen met een volwassene. We verzamelen onderaan de Zanddijk, aan het eind van de Oorsprongweg. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Vergeet niet laarzen aan te trekken!