Einde broedseizoen Schilbolsnol

10 augustus 2015

Ook op de Schilbolsnol is het broedseizoen weer ten einde en de bordjes “Nationaal Park Duinen van Texel, Vogelbroed en –rustgebied, niet betreden” zijn deze week weer weggehaald. Dit betekent dat de officiële regels voor gebruik van het Nationale Park, hier tevens Natura 2000 gebied, weer van kracht zijn: Geen toegang buiten de aangegeven paden zowel voor wandelaars als voor fietsers.

In maart zijn er 12 bordjes rond het gebied geplaatst, waarvan een groot aantal helaas uit de grond is gerukt en is er ook een aantal gestolen. Een paar zijn blijven staan en hebben hopelijk toch wat effect gehad. In het gebied zijn de afgelopen periode 7 keer broedvogeltellingen gehouden en werden 27 soorten met 93 paren geteld. Hieronder waren Bergeend, Eidereend, Nachtegaal, Roodborsttapuit en Kneu. Er was ook een melding van een Velduil, maar of die er echt broedde is niet bevestigd. Mogelijk heeft het illegaal gebruik van het gebied verstorend gewerkt.

Om in de toekomst illegaal mountainbiken over de Schilbolsnol tot het verleden te laten horen werkt het Nationaal Park samen met Wielersport Texel aan de totstandkoming van een legaal mountainbikepad aan de Mokbaai kant van het gebied. Er was gehoopt dat dit direct na het broedseizoen zou kunnen worden geopend, maar de procedure voor de vergunningverlening loopt nog. Zodra de vergunning er is, kunnen ook mountainbikers gebruik maken van dit uitdagende begin van het nieuwe 100 km pad.