Provincie Noord-Holland gaat voor titel ‘Nationaal Park van Wereldklasse’

19 september 2016

Noord-Holland doet met drie Nationale parken mee aan de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Met Nationale Park Zuid-Kennemerland, Nationaal Park Duinen van Texel en Nationale Park Heuvelrug dingt de provincie mee naar deze felbegeerde titel. Deze Noord-Hollandse Nationale parken hebben alle drie hun eigen unieke karakteristieke kenmerken.

 

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Ik ben er trots op dat Noord-Holland drie prachtige Nationale Parken heeft. En dat in een provincie middenin de randstad die altijd onder druk staat en waarbij de kwaliteit van onze leefomgeving steeds belangrijker wordt. Jaarlijks komen er miljoenen toeristen op deze unieke parken af. De natuur is immers overal en van iedereen!”

 

Verkiezing

Deze verkiezing is een initiatief van staatsecretaris van Dam. Met de verkiezing wil het kabinet de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven selecteert de beste inzendingen. In oktober mag het publiek haar stem uitbrengen. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

 

De drie Nationale parken variëren allen in hun eigen unieke karakteristieke kenmerken:

 

Nationale Park Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) kenmerkt zich door een grote diversiteit en is een oase van rust in de drukke en bruisende Metropoolregio Amsterdam. De 3800 hectare wordt gevuld met een aantrekkelijke mix van landschappen. Uitgestrekte stranden, een aantrekkelijk duingebied met unieke vegetatie en duinrandbossen die onderdak bieden aan zeldzame en beschermde dier- en plantensoorten. Zee, zand en wind hebben het landschap gevormd. Niet voor niets is NPZK met de aangrenzende Amsterdamse Waterleidingduinen en de landgoederen Elswout en Koningshof aangewezen als Natura 2000-gebied (totale oppervlakte ruim zevenduizend hectare).

Nationaal Park Duinen van Texel

Als het in Nederland gaat om natuur van internationale allure, dan kan het Waddengebied niet ontbreken.. Het Nederlandse Waddengebied is uniek vanwege de schaal en de dynamiek. Nationaal Park Duinen van Texel is bijzonder door de verscheidenheid. Het heeft een afwisselend landschap met natte duinvalleien en droge duinen, bossen, heidevelden en unieke kwelders bij De Slufter. De kernwaarden zijn meer ruimte en rust, duisternis, het tij en de grote massaliteit en biodiversiteit van planten en dieren. Nationaal Park Duinen van Texel werkt samen met Werelderfgoed Waddenzee, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Regiecollege Waddengebied.

 

Nationale Park Heuvelrug Nieuwe Stijl

Eén Nationaal Park voor de héle Heuvelrug: van Gooimeer tot Grebbeberg. Dit is een unieke samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht. De Heuvelrug, gevormd in de voorlaatste ijstijd, is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de rug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden en uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. In dit gebied gaan natuur en cultuur van oudsher hand in hand. De status van Nationaal Park geeft aan hoe bijzonder dit gebied is. Een stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de Gooi en Vechtstreek binnen de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht.

 

Meer informatie

S. Ahyad

Telefoon: (023) 5149576

Mobiel 0646323669

ahyads@noord-holland.nl