Mooiste Natuur zoekt vaardige voorzitter

08 juni 2017

Nationaal Park Duinen van Texel is een parel van de Nederlandse natuur en met het Waddengebied recent verkozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland. Het stichtingsbestuur zoekt per direct een voorzitter die zich, met hart voor mens en natuur, inzet voor de ambitie om het Nationaal Park in een nog betere staat door te geven.

 

Nationaal Park Duinen van Texel is een afwisselend landschap van natte duinvalleien, droge duinen, bossen, heidevelden en de grootste ononderbroken duinenrij van Europa. Het gebied wordt bekroond door zijn pracht en unieke natuurlijke waarden en is een deel van het Mooiste Natuurgebied van Nederland, het Nederlandse Waddengebied. Texel ligt bovendien aan het Unesco Werelderfgoed Waddenzee en staat in de reisgids Lonely Planet in de Top 10 van plekken in Europa waar je absoluut geweest moet zijn.

 

De ambitie is het Nationaal Park in een nog betere staat door te geven, van natuur tot en met natuurbeleving. Door de grote belangstelling voor het gebied is dit een uitdagende opgave voor de samenwerkende partijen. Daarom zijn wij op zoek naar een vaardige voorzitter die met gevoel voor alle belangen de kunst verstaat een meerwaarde te creëren voor de natuur.

 

Organisatie

Het Nationaal Park is een stichting waarin wordt afgestemd door een bestuur, met afgevaardigden van Staatsbosbeheer, Stichting IVN, Natuurorganisaties van Texel, Ecomare, het Texels Ondernemers Platform en de Gemeente Texel. De stichting wordt ondersteund door de provincie Noord-Holland.

 

Wij zoeken een voorzitter die:

 • van natuur houdt, met veel gevoel voor bewoners en passanten;
 • mensen, overheden en organisaties overtuigt van het belang van natuurontwikkeling en beheer, natuurgerichte recreatie, communicatie en educatie;
 • inlevingsvermogen heeft voor verschillende belangen en partijen kan verbinden
 • bekend is met actuele vraagstukken rond natuur en recreatie;
 • ondernemend en kritisch is;
 • zorg draagt voor een goed governance-model;
 • top-ingangen heeft bij rijk en provincie en andere relevante instanties;
 • beschikt over voldoende tijd om actief bij de dragen aan de doelstellingen van het Nationaal Park Duinen van Texel.

 

De voorzitter

 • leidt bestuursvergaderingen en draagt zorg voor (door)ontwikkeling van projecten, beleid en ambities;
 • vormt samen met penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur;
 • zorgt voor de voorbereidingen van de vergaderingen;
 • stuurt de ambtelijk secretaris aan, met notulen en financiën in het takenpakket;
 • stelt samen met het bestuur en werkgroepen een meerjarenplan op;
 • heeft zitting in de stuurgroep Mooiste Natuurgebied van Nederland en het SNP, de Samenwerkende Nationale Parken.

 

Benoemingsprocedure

De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden. De gesprekken vinden plaats op het gemeentehuis van Texel te Den Burg.

 

Interesse?

U kunt uw sollicitatie tot en met 2 juli aanstaande sturen naar p.schut@ivn.nl met als onderwerp Vacature voorzitter Nationaal Park. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw P. Schut op 06-21718900.

 

Download de vacature

 

 

Foto: Richard Heerschap