Texel Vogeleiland van Allure

01 december 2017

Texel is een prachtig eiland, met de hoogste diversiteit aan vogels in Nederland. De wensen en belangen van landbouw- en natuurorganisaties over dit onderwerp staan dichter bij elkaar dan soms gedacht. Nationaal Park Duinen van Texel organiseert dit najaar drie bijeenkomsten om ook buiten haar grenzen de samenwerking met de landbouwsector op te zoeken.

De komende maanden gaat het Nationaal Park met landbouw-, natuurorganisaties en overheden twee thema's verkennen: ganzen en weidevogels. Wat kunnen we op deze gebieden voor elkaar betekenen?

2 oktober: Ganzen: lust zonder last, hoe realiseren we dit?

Op Texel komen vele ganzensoorten voor. Voor de één een lust, voor de ander een last. Er worden al jaren verschillende maatregelen getroffen om de last te beperken. Het zou ideaal zijn als alle ervaringen en alle onderzoeken eens gebundeld worden en zonder vooroordelen met elkaar gedeeld kunnen worden. Met als doel begrip voor elkaars standpunten en een effectief beleid ten aanzien van ganzen op Texel.

9 oktober: Hoe wordt Texel weer weidevogeleiland?

Deze karakteristieke soortgroep gaat niet alleen landelijk snel achteruit. Ook op Texel is de achteruitgang van weidevogels zoals Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur enorm. Samen zouden we graag willen brainstormen en nadenken of er op Texel goede maatregelen te bedenken zijn waar ieder iets mee kan, die de achteruitgang nog kunnen keren.

Op de slotbijeenkomst op 6 november (o.v.b.) worden, met de ideeën uit de thema-avonden, concrete plannen gemaakt.

Wederzijds begrip

Ondanks dat er verschillende overleggen zijn waar landbouw- en natuurorganisaties elkaar ontmoeten, kiest het Nationaal Park ervoor om deze extra themabijeenkomsten te organiseren. Doel is meer kennis en wederzijds begrip krijgen, en daardoor wellicht tot gezamenlijke oplossingen komen. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het project Texel Vogeleiland van Allure.

Lees meer over dit initiatief

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomsten? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Monica Ralling, coördinator Communicatie en Educatie.