Nationaal Park en VVV Texel slaan handen ineen

13 februari 2018

Samen met VVV gaan we werken aan meer naamsbekendheid van, waardering voor en actieve betrokkenheid bij het Nationaal Park Duinen van Texel. Zowel onder Texelaars als toeristen. Natuurbescherming en -beleving voor iedereen!

Het Nationaal Park Duinen van Texel is een parel van de Nederlandse natuur en met het Waddengebied in 2016 verkozen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland.

VVV Texel directeur Frank Spooren:

“Met onze samenwerking beogen beide organisaties om de Texelse natuur nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen bij de consument. De natuurlijke diversiteit op ons eiland verdient het om middels inspirerende verhalen een breder publiek te informeren en enthousiasmeren.”

Jan van de Venis, sinds september de nieuwe voorzitter van het Nationaal Park Duinen van Texel, vult aan:

“We zien samen het belang van de natuur voor Texel. Zowel ecologisch, economisch en maatschappelijk is natuur een trekker voor Texel: dit kapitaal moet je koesteren. Tegelijk is het belangrijk dat bezoekers ervan kunnen genieten. We zijn als mensen verbonden met en afhankelijkheid van de natuur. Zonder lucht, water en voedsel kunnen wij mensen niet leven. Natuurcontact is goed voor onze gezondheid, stimuleert het leervermogen van kinderen en helpt ons herstellen van stress. Dit is juist waarom bezoekers ons Nationaal Park zo waarderen: de enorme rust en de ruimte.”

Kennis over natuur

VVV Texel zal haar platform inzetten en gebruik maken van de interessante verhalen uit de natuur, beschikbaar gesteld door Nationaal Park Duinen van Texel en haar belangrijkste partner Staatsbosbeheer. Frank Spooren:

“Daarmee kunnen we onder meer bezoekers informeren waar en op welke manier men kan genieten van de natuur. Maar ook hoe we samen zorg dragen voor de Texelse natuur en waarom dit zo belangrijk is. Het Nationaal Park heeft de kennis en kunde in huis. VVV weet toeristen effectief te bereiken. Juiste en relevante informatie over de Texelse natuur kan zo bij een grote groep mensen onder de aandacht worden gebracht.”

Gezamenlijke initiatieven waar de partijen mee starten, zijn onder meer Texel Dark Sky, het Waddenvogel Festival en Texel Big Day. Daarnaast worden social media en andere communicatie op elkaar afgestemd, krijgt een deel van de VVV winkel een speciaal Nationaal Park thema en denkt de VVV mee op het gebied van communicatie in het Nationaal Park.

 

Foto: Liselotte Schoo