VO bovenbouw

Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn buitenprogramma’s ontwikkeld waarin de leerlingen zelf onderzoek doen. Ze worden gestimuleerd om na te denken over onderzoeksvragen en hypotheses. Er kan veldwerk gedaan worden aan bijvoorbeeld bodemdieren op het wad. In het veldcentrum van Ecomare heeft de groep de beschikking over een eenvoudig laboratorium, onderzoeksmaterialen, een bibliotheek, computers en presentatiemogelijkheden.

Verdiepend wadprogramma

Tijdens dit gevarieerde programma van twee dagdelen doen de leerlingen onderzoek op het wad en in het veldcentrum. Op het wad verdiepen ze zich in de ecologie van het Werelderfgoed Waddenzee. Aan bod komen o.a. eb- en vloedbewegingen, de invloed van de getijdebeweging op het leven in de Waddenzee en de verschillende menselijke belangen en invloeden in het waddengebied. Door het uitvoeren van eenvoudige monstertechnieken op verschillende punten ontdekken ze hoe rijk het leven in de Waddenzee is. Met behulp van wadgreep, duwnet, sedimentatiebuis en zeefbak duiken ze letterlijk het wad in. In het veldcentrum onderzoeken en tekenen de leerlingen met behulp van microscoop en binoculair de meegebrachte monsters. Het programma wordt afgesloten met presentaties van de leerlingen, waarin ze hun nieuw verworven kennis delen met hun klasgenoten.

Slufterprogramma

Het bijzondere kweldergebied de Slufter is enorm dynamisch. De leerlingen verkennen dit gebied en ontdekken de bijzondere eigenschappen van de zoutminnende planten die er groeien, doen vegetatieonderzoek en hoogtemetingen. Ook wordt er aandacht besteed aan duinvorming en de dieren die in de Slufter voorkomen.

Kosten

Een programma kost € 140,- voor een groep van max. 30 leerlingen.

Plannen en boeken

Het plannen van een schoolactiviteit is maatwerk. Bel daarom tijdens kantooruren met het boekingskantoor van Ecomare: 0222-367440 of stuur een mail naar boekingskantoor@ecomare.nl

Goed om te weten wat nodig is voor een boeking: naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van de school, 06-nummer op Texel, leerjaar, leeftijd, aantal leerlingen en begeleiders, logeeradres en vervoer op Texel van de groep.