Zaadmix Tuinen van Texel

De Zaadmix Tuinen van Texel zijn samengesteld voor Nationaal Park Duinen van Texel en geleverd door Cruydt-Hoeck.

Ingredienten zaadmix Tuinen van Texel

Biggenkruid
Havikskruid
Leeuwentand
Klein streepzaad
Muizenoor
Duizendblad
Gewone rolklaver
Grasklokje
Kattendoorn
Klein kaasjeskruid

Knoopkruid

 

Koekoeksbloemen
Avondskoekoeksbloem
Echte koekoeksbloem
Madeliefje
Margriet, gewone
Muurpeper
Tormentil
Vlasbekje
Witte dovenetel
Zwartmoeskervel
Hondsviooltje
Zandblauwtje
Heelblaadje
Gewone brunel
Geel walstro
Slangenkruid
Engels gras
Boerenwormkruid

Smeerwortel

 

Tweejarigen
Gele morgenster
Look zonder look
Pastinaak
Veldhondstong

Vingerhoedskruid

 

Eenjarig
(Reukeloze) Kamille
Bolderik
Gele ganzenbloem
Gewone duivekervel
Gewone reigersbek
Grote klaproos
Korenbloem
Rood Guichelheil