Dark Sky Waddengebied

Als eerste plek ter wereld wordt er in het Waddengebied
gewerkt aan het versterken van de duisternis
onder de vlag van Unesco Werelderfgoed. Dat maakt
het natuurgebied nog unieker dan het al was. Meer
dan 43 organisaties hebben een intentieverklaring
getekend om de lichtvervuiling in het Waddengebied
tegen te gaan. Texel is een van de voorlopers.

Steeds meer mensen beseffen de waarde van duisternis
en nemen initiatieven om de lichtuitstoot terug te dringen.
'Onder de paraplu van het Programma naar een Rijke
Waddenzee, en in samenwerking met de stichting Feel
the Night, willen we initiatieven op elkaar afstemmen en
van elkaar leren', vertelt projectleider Titian Oterdoom.
'Er gebeurt al ontzettend veel in het Waddengebied.
Zeker op Texel is al veel geïnvesteerd in duurzaam toerisme
en het terugdringen van lichtuitstoot. De gemeente
Texel hanteert bijvoorbeeld al het standpunt: licht waar
het moet, donker waar het kan. Wij willen niet op de stoel
zitten van de partijen die de verklaring hebben getekend,
maar als aanjager fungeren en zorgen voor verbinding,
kennisuitwisseling en inspiratie.'

Nadelige effecten van licht

De bewustwording over de nadelige effecten van nachtelijke
lichtuitstoot op mens en dier wordt steeds groter.
'Trekvogels raken hun oriëntatie kwijt en het natuurlijk bioritme wordt verstoord. Wij hebben factsheets opgesteld
en willen bedrijven, overheden en burgers laten zien
wat zij kunnen doen om lichtuitstoot terug te dringen.
Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van lichtreclames
's nachts of het gebruik van andere kleuren licht die
minder schadelijk zijn voor vogels.'

Landschappelijke kwaliteit

Steeds vaker wordt een donkere nacht ook gewaardeerd
als landschappelijke kwaliteit. Op de Wadden kun je bijvoorbeeld
fantastisch naar de sterren kijken. En duisternis
vormt nog steeds een inspiratiebron voor kunstenaars.
Titian Oterdoom hoopt dat de ondertekenaars van de
intentieverklaring ook andere partijen meekrijgen in de
strijd tegen lichtvervuiling. 'Alle waddenhavens hebben
getekend en we zijn in gesprek met grote partijen als de
NAM. Recent heeft ook Defensie zich aangesloten. Maar
ook kleinere bedrijven en de inwoners zelf kunnen hun
steentje bijdragen. We hopen op een sneeuwbaleffect.'

Meer informatie over lichtvervuiling en het Dark Sky
Werelderfgoed Waddengebied vind je op
rijkewaddenzee.nl/project/dark-sky-waddengebied

Meer over Wadden Werelderfgoed