Organisatie

De Stichting Nationaal Park Duinen van Texel bestuurt het Nationaal Park. In het bestuur zijn de gemeente Texel, provincie Noord-Holland, gebiedsbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties en het overkoepelend orgaan voor Texelse ondernemers TOP vertegenwoordigd. Er zijn twee werkgroepen waar de uitvoering van de plannen worden besproken: de werkgroep Communicatie & Educatie en de werkgroep Beheer, Onderzoek en Recreatie. Een klankbordgroep met geïnteresseerde inwoners van Texel komt ongeveer tweemaal per jaar bij elkaar.

Bestuur

Voorzitter Jan van de Venis
Secretaris Gea Smit
Penningmeester Michel Grégoire, Texels Ondernemers Platform
Bestuurslid Adriaan Dijksen, Natuurbeschermingsorganisaties
Bestuurslid Petra Schut, IVN Noord-Holland
Bestuurslid Riena Tienkamp, Staatsbosbeheer
Bestuurslid Pauline Folkerts, Ecomare
Bestuurslid Eric Hercules, wethouder Gemeente Texel


 

Download het verslag van 29 maart 2018

Download het verslag van 7 december 2017

Klankbordgroep

De volgende klankbordgroep staat gepland voor 18 oktober 2018. Op de agenda staat o.a. het onderwerp natuurinclusieve landbouw.

De eerder geplande klankbordgroep van 14 juni a.s. over natuur inclusieve landbouw gaat niet door. Reden is de raadsvergadering die op hetzelfde moment plaatsvindt.

Download het verslag van 19 oktober 2017

Download het verslag van 22 februari 2018

 

Vragen?

Ga naar Contact.