Organisatie

De Stichting Nationaal Park Duinen van Texel bestuurt het Nationaal Park. In het bestuur zijn de gemeente Texel, provincie Noord-Holland, gebiedsbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties en het overkoepelend orgaan voor Texelse ondernemers TOP vertegenwoordigd. Er zijn twee werkgroepen waar de uitvoering van de plannen worden besproken: de werkgroep Communicatie & Educatie en de werkgroep Beheer, Onderzoek en Recreatie. Een klankbordgroep met geïnteresseerde inwoners van Texel komt ongeveer tweemaal per jaar bij elkaar.

Bestuur

Voorzitter Jan van de Venis
Secretaris Rianne Malschaert
Penningmeester Michel Grégoire, Texels Ondernemers Platform
Bestuurslid Adriaan Dijksen, Natuurbeschermingsorganisaties
Bestuurslid Petra Schut, IVN Noord-Holland
Bestuurslid Riena Tienkamp, Staatsbosbeheer
Bestuurslid Anneke Schrama, Ecomare
Bestuurslid Edo Kooiman, wethouder Gemeente Texel
Bestuurslid Arnold Langeveld, LTO Texel


 

Download het verslag van 29 maart 2018

Download het verslag van 7 december 2017

Dialoogavond

De volgende dialoogavond staat gepland in het najaar van 2019.

Bekijk hier het programma van de dialoogavond Mens Inclusieve Natuur op 18 april 2019.

Bekijk hier een impressie van 18 oktober 2018

Download het verslag van 22 februari 2018

Download het verslag van 19 oktober 2017

 

Vragen?

Ga naar Contact.