Nationaal Park Duinen van Texel & Jongeren

Texel heeft prachtige, bijzondere natuur en Nationaal Park Duinen van Texel wil deze Texelse natuur minimaal net zo mooi achterlaten voor toekomstige generaties. De Texelse natuur is belangrijk voor de leefbaarheid op het eiland, en dat geldt ook voor woningen en banen. Voor een mooie toekomst en kwalitatief hoge natuur hebben we Texelaars dus nodig en aan wie kunnen we dat beter overlaten dan aan Texelse jongeren.

Het project “ Trots op Texel”

Daarom zijn we in januari 2022 gestart met een groep jongeren om te analyseren (gebruik makend van eerdere onderzoeken) waar zij tegen aanlopen en waar zij zich graag voor in zouden willen zetten. Daar kwam al gauw uit dat we jonge Texelaars invloed willen laten hebben over besluitvorming die over hun toekomst gaat. Nu hebben ze het gevoel niet gehoord te worden en dat er geen plekken zijn waar jongeren hun ideeën kwijt kunnen of waar hun mening echt gehoord wordt. Er zijn ook zorgen rondom huizen, banen en duurzaamheid. Ook hebben we gesproken over hoe er een logische link gemaakt kan worden tussen toerisme en duurzaamheid en tegelijkertijd een eiland te blijven waar iedereen welkom is (niet alleen die rijke ouderen).

Vervolgens hebben de jongeren in een ToP© trainingsweekend skills geleerd over hoe een gesprek aan te gaan, plus een gezamenlijke focus bepaald: wij willen graag dat jonge Texelaars meer onderdeel gaan maken van besluitvorming die over hun toekomst gaat. Vervolgens zijn wij in gesprek gegaan met diverse bedrijven, jongeren en organisatie, om input ver vergaren voor een gedegen plan. In het tweede ToP© trainingsweekend hebben we alle input verwerkt tot projectplan/ een actieplan, dat kun je hieronder vinden:

Jong op Texel

In januari zijn we begonnen met een onderzoek naar de zorgen en kansen die Texelaars ervaren. Daarvanuit hebben we met elkaar bekeken waar wij denken een verschil te kunnen maken: wij willen graag jongeren betrekken bij alles wat op Texel is en een raakvlak met hun leefwereld heeft. Daarvoor willen we met jong & oud samen aan de slag laten gaan, aansluiten bij wat er al is en ophalen wat er leeft onder jongeren.

Wij: “ Jong op Texel” , willen:

 • De stem van Texelse jongeren (met verschillende achtergronden) laten horen:
  • In gevraagd en ongevraagd advies.
  • Via enquêtes en polls o.a. op instagram.
  • Zichtbaar maken wat jongeren willen.
 • Behoeftes van jongeren op Texel analyseren:
  • Door naar jongeren toe te gaan, op festivals, OSG en bij uitgaangelegenheden.
  • Thema’s die tot nu toe naar boven komen zijn behoud van natuur, mentale en fysieke gezondheid, laagdrempelig drugs en soa test centrum, ACT Texel voor 18+, huizen, toerisme, banen, activiteiten en evenementen voor jongeren.
 • Vraagstukken van organisaties op halen, waar zij input van jongeren op willen:
  • Wij kijken graag met een frisse blik mee.
  • Of we regelen een groep jongeren (die daar een gepaste beloning voor krijgen) en ondersteunen zelf in de bijeenkomsten en gesprekken.

Ben jij jong en wil je:

 • Mee-doen; zoals advies geven, insta netwerk uitbouwen, foto’s maken, jongeren interviewen, processen begeleiden.
 • Mee-denken; bij bedrijven met een specifieke vraag of bij het ontwikkelen van ons plan.
 • Mee-ontwikkelen; van trainingen, bijeenkomsten.

Ben jij volwassene en wil je:

 • Advies op een specifiek onderwerp van jongeren?
 • Beschikbare banen of opdrachten via ons netwerk (tobe) verspreiden?
 • Ons ondersteunen middels trainingen, coaching, beloningen voor jongeren die deelnemen, vergaderplek.

Mail ons dan op jongoptexel@gmail.com

Vonne, Rodny, Thomas, Sayonara en Marit.