Wat is een Nationaal Park?

Nationale parken vind je overal ter wereld. Ze zijn bedoeld om waardevolle natuurgebieden en ecosystemen te behouden en te ontwikkelen. In Nederland startte de overheid in 1980 met het opzetten van nationale parken. Schiermonnikoog werd in 1989 het eerste Nationaal Park. Inmiddels zijn er 20 NP's in ons land. Zij werken samen in het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) en in Europees verband in de Europarc Federation.

De Nederlandse omschrijving van een Nationaal Park is: een aaneengesloten terrein van tenminste 1000 hectare (op Texel 4300 hectare), bestaande uit natuurterreinen, water en/of bossen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven. De twintig Nederlandse Nationale Parken maken een belangrijk deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS).

De eigenaars en beheerders van de natuurgebieden die samen een Nationaal Park vormen, maken afspraken over het beleid van het park. Een Nationaal Park is dus vooral een samenwerkingsverband. Over het gezamenlijke beleid wordt gediscussieerd en besloten in een Stichting. Hierin zitten vertegenwoordigers van de betrokken natuurbeheerders, het Rijk, de provincie en de deelnemende gemeente(n). De belangrijkste doelen van een Nationaal Park zijn het behoud en de ontwikkeling van de natuur, het stimuleren van voorlichting, educatie, wetenschappelijk onderzoek en natuurgerichte recreatie. Om projecten in het kader van deze doelen uit te voeren, krijgt elk Nationaal Park geld van de rijksoverheid.

Het idee om van het duingebied van Texel een Nationaal Park te maken is al oud. De bekende natuurbeschermer Jac.P. Thijsse pleitte er in de jaren dertig van de vorige eeuw al voor om van het gehele duingebied van Texel een Nationaal Park te maken. Zijn wens is uiteindelijk op 1 mei 2002 werkelijkheid geworden. Op die dag is het Texelse duingebied, na enkele jaren voorbereiding, definitief als Nationaal Park ingesteld.