Staatsbosbeheer

Sinds de oprichting in 1899 beheert Staatsbosbeheer de duinen van Texel. Een deel van de duinen die na die tijd ontstonden op De Hors beheert Staatsbosbeheer voor Defensie. Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Het ontwikkelt en beschermt het groene erfgoed van Nederland. Staatsbosbeheer zorgt dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. De organisatie brengt natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst. Veel informatie over Staatsbosbeheer op Texel is te vinden op boswachtersblog.nl/texel

Naast Staatsbosbeheer werkt het Nationaal Park vanuit de stichting ook nauw samen met andere organisaties die actief zijn op het eiland.

Lees meer op www.staatsbosbeheer.nl

Vragen? Op de pagina Contact vind je de gegevens van de boswachter Publiek.