Wandeling Natuurpad Alloo

Het natuurpad Het Alloo laat je kennismaken met de natuur van de Texelse duinen. Het pad voert door
duin, bos en landbouwgebied. Je loopt langs de oevers van een duinrel en passeert bloemrijk grasland waar veel weidevogels broeden. Op het erf van de woongemeenschap het Maartenhuis kun je
een vlindertuin bezoeken.