Vogels kijken op het vogeleiland

Op Texel komen bijna 400 vogelsoorten voor. De gunstige ligging van het eiland op de westelijke Europese trekroute vanuit Siberië maakt Texel tot een belangrijk tussenstation. Hier kunnen trekvogels uitrusten en op het voedselrijke wad foerageren. Door het gevarieerde Texelse landschap, met polders, moeras, duinen en bos, is er voor elke soort wel een geschikt stukje natuur.

Regelmatig worden hier zeldzame vogels van de Rode Lijst met beschermde soorten waargenomen. Maar ook als je er geen verstand van hebt, is vogels kijken leuk! De meeste soorten die op Texel voorkomen vind je ook in het Nationaal Park.

Zelf op pad

Ga je liever zelf op pad om vogels te kijken? Hieronder vind je een aantal interessante hotspots in het Nationaal Park:

  • De Slufter. Unieke kwelder die in open verbinding staat met zee. Vaak lepelaars, kiekendieven en steltlopers.
  • De Muy. Duinen met meertjes. Grote kans op o.a. de kneu, nachtegaal, sprinkhaanzanger en grasmus.
  • Duinen/strand in de noordkop. Tijdens de trektijd vind je in de Eierlandse Duinen veel zeldzame vogels. Vooral in het voorjaar en het najaar worden er bijvoorbeeld zeldzame tapuitensoorten waargenomen zoals de Izabeltapuit, bonte tapuit, westelijke blonde tapuit en woestijntapuit.
  • Mokbaai en De Petten. Wad, kwelders en riet waar sterns, roofvogels, eidereenden, meeuwen en lepelaars zich goed thuis voelen.
  • De Geul en Horsmeertjes. Duinmeren en duinvalleien met blauwborsten, de bruine kiekendief, lepelaars en baardmannetjes.

Vogelkijkpunten

Op deze kaart vind je een overzicht van de vele vogelkijkpunten in het Nationaal Park. Klik op de kaart voor een grotere versie.