De tapuit

Het gaat niet zo goed met dit mooie zangvogeltje in Nederland. Toch broeden 20% van alle broedparen in Nederland op Texel. En dat is iets om trots op te zijn. En samen kunnen we er voor zorgen dat ze ook volgend jaar weer een plekje op Texel zoeken om te broeden.

Zo ziet de tapuit eruit

De tapuit is een zangvogel van open gebied. Het mannetje is voornamelijk grijs van boven en wit van onder met zwarte vleugels en een zwart masker. Het vrouwtje heeft een beige-grijs-bruine kleur en is daarmee wat onopvallender. Het belangrijkste kenmerk van de tapuit is de witte staart met een omgekeerde zwarte ‘T’ erop.

Op de rode lijst

Het gaat niet zo goed met de tapuit in Nederland en hij staat daarom ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Dit komt voornamelijk door vergrassing van de heide en de begroeiing van de duinen. Hierdoor zijn er niet genoeg open, zandige plekken waar tapuiten hun voedsel vandaan halen. Deze vergrassing en begroeiing komt voornamelijk doordat stikstof uit de lucht neerslaat op de heide en duinen en deze hierdoor ‘bemest’ waardoor er grassen gaan groeien. Ook neemt het aantal konijnen af, dus zijn er minder nestholen beschikbaar voor de tapuit om een nestje in te maken. Daarnaast heeft hij op Texel ook erg last van verwilderde katten.

Het belang van het Nationaal Park

Toch broeden 20% van alle broedparen in Nederland op Texel. Zeker het Nationaal Park heeft dus een belangrijke invloed op de populatie in Nederland. De tapuit is tussen maart en november te zien met de hoogste kans in mei en september. Het is namelijk een echte trekvogel en waarschijnlijk de verst trekkende zangvogel. Hij trekt namelijk vanuit zijn Europese broedgebied helemaal naar Afrika. Vliegen doen ze vooral ’s nachts, waarbij ze wel 300 kilometer in één stuk kunnen vliegen.

Waar zit de tapuit?

Wil je de tapuit tegenkomen? Maak dan eens een wandeling door De Tuintjes in het noorden van Texel of door de Seetingsnollen, daar worden ze ook wel gezien. Of misschien hoor je ze wel, ze hebben een korte krassende zang en scherpe fluittonen:

 

Nieuwsgierig geworden naar de andere typisch Texelse trekvogels? Lees er hier meer over!