Bleekersvallei

De Bleekersvallei ligt tussen de Westerduinen en het Duinpark van Ecomare, in het kalkarme duingebied tussen Den Hoorn en De Koog. Het landschap heeft al een aantal eeuwen een min of meer constante vorm. Er zijn veel paraboolduinen en de valleien zijn door de wind uitgeblazen. Op de meeste plaatsen zijn de duinen hier ouder dan 200 jaar en ontkalkt. Er groeit dan ook veel heide. Alleen de strook langs de zee is jonger. Echt jonge duinen zijn hier niet te vinden. Die zijn door de zee weggeslagen.

Achter de zeereep komen veel vlierstruiken en duindoorns voor. De plantengroei is zeer gevarieerd. Er komen veel soorten insecten voor en de Texelse duinen zijn rijk aan zeldzame paddenstoelen, waaronder veel soorten kleurige wasplaatjes. Door de afname van het aantal konijnen in de afgelopen decennia is de vegetatie ruiger geworden en zijn er minder holen. Dat is met name vervelend voor bergeenden, holenduiven en tapuiten, die broeden in verlaten konijnenholen.

Om de vegetatie open te houden, worden deze gebieden nu op veel plaatsen beweid door paarden, runderen en Texelse schapen. De heidevelden in de oudste duingebieden worden af en toe gemaaid, zodat jonge heideplantjes een kans krijgen.

Wat kun je er doen:

  • Door De Bleekersvallei loopt een bewegwijzerde wandelroute van 3,1 km die start vanaf de parkeerplaats aan de Randweg bij Den Hoorn. Volg de blauwe paaltjes. Iets zuidelijker is ook een leuke wandeling te maken (2,6 km). Deze start vanaf het parkeerterrein aan het einde van het Westerslag (Texelhopperhalte 150). Via het strand loop je in noordelijke richting en dan afslaan bij de volgende strandafslag die alleen voor voetgangers is, het Alesiapaadje. Zo kom je al snel in de Bleekersvallei.
  • Er is een vogeluitkijkpunt aanwezig dat een goed uitzicht biedt op de duinvalleien tussen de strandpalen 15 en 17.

Wat kun je er zien:

O.a. allerlei vlinders, zandloopkever, mierenleeuw, waterspitsmuis, noordse woelmuis, wasplaatjes, tapuiten, konijnen, holenduiven, meeuwen, kiekendieven, velduil, klauwieren, zwartkopmeeuw.

Nuttig om te weten:

  • Honden zijn toegestaan op de wandelroute Bleekersvallei
  • Een verrekijker is handig

Parkeerplaats aan de Randweg: