Westerduinen

De Westerduinen omvatten het meest zuidelijke stuk van het duingebied tussen Den Hoorn en De Koog. Je vindt er vooral kalkarme duinen. Het is een smal, droog duingebied met mooi gevormde hoge duinen en grillige valleien. Aan de zeereep vind je stuifduinen.

De vegetatie is er behoorlijk ruig, met veel verspreid staande meidoorns en veel bijzondere broedvogels. Niet alleen de bruine kiekendief, maar ook de zeldzamere blauwe kiekendief kun je er aantreffen. Ooit vielen de Westerduinen, die liggen tussen Jan Ayeslag en Westerslag, onder het vroegere dorp De Westen.

Wat kun je er doen:

Buiten het broedseizoen kun je volop wandelen door de Westerduinen. Vanaf het Westerslag kun je bijvoorbeeld door het open duin lopen richting strandpaal 14 en via de bosrand en het Knobbelpad naar het Jan Ayeslag gaan. Onderweg zou je zomaar jeneverbessen kunnen aantreffen tussen de heide. Vanaf de Kampeersnol, een uitzichtspunt aan de rand van De Dennen bij bospaviljoen Het Turfveld, heb je een mooi uitzicht over het gebied. Dit duin kreeg zijn naam omdat de eerste kampeerders van Texel er ruim een eeuw terug hun tentjes neerzetten.

Wat kun je er zien:

Bijzondere broedvogels zoals de blauwe kiekendief en velduil, wulpen, meeuwen, meidoorns, duinroosjes, jeneverbes, blauwe knoop.

Nuttig om te weten:

  • Het uitzichtspunt op de Kampeersnol is ook met een booster of rolstoel (duwend) goed bereikbaar.
  • Het slingerde pad door het gebied is in het broedseizoen afgesloten

Parkeerplaats aan de Westerslag: