Het Alloo

Tegenover de weg richting Ecomare en paal 17 ligt Het Alloo, een laaggelegen gebied langs de binnenduinrand ten zuiden van De Koog. Eeuwenlang was het een moerrassig gebied met een duinmeer in het laagste deel. Eind 19e eeuw is het gebied ontwaterd met een sloot, de huidige duinrel. Hierdoor werd het mogelijk om weilanden aan te leggen. Het duinmeer groeide volledig dicht en er ontstond een moerassig gebied.

Staatsbosbeheer startte een aantal jaar geleden met het afplaggen van een stuk weiland naast het moeras om de oude glorie van de vroegere mientgronden te herstellen. Er werden overgangszones gecreeërd van nat naar vochtig en dat bood kansen voor bijzondere planten- en diersoorten. Op de weiland van Het Alloo grazen paarden en er groeien orchideeën, zoals de zeldzame gevlekte orchis.

Wat kun je er doen:

  • Het gebied is goed te zien vanaf de openbare weg. Aan de rand van het bos is een Vogelkijkscherm geplaatst vanwaar je goed zicht hebt op het openwater.
  • Staatsbosbeheer heeft een gevarieerde wandelroute door het gebied uitgezet, die niet alleen langs Het Alloo voert, maar ook door de bosstrook ten noorden van De Koog en door de vlindertuin van de antroposofische leef- en werkgemeenschap Het Maartenhuis. De route is 4,4 kilometer lang, maar kan worden ingekort tot 2,7 km.

Wat kun je er zien:

tapuiten, witte kwikstaarten, zwartbuikwaterspreeuw, pimpelmees, sijs, kleine barmsijs, kievit, grutto, tureluur, klein bronkuid, zwart hauwmos, duizendknoopfonteinkruid, kraaiheide, koningsvaren, tormentil, teer guichelheil, gevlekte orchis, stijve ogentroost, kleine ratelaar, waterdrieblad en snavelzegge.

Nuttig om te weten:

  • Theeschenkerij De Windroos van het Maartenhuis is een prima plek voor een leuke tussenstop. Hier kun je ook producten kopen die op het Maartenhuis worden gemaakt
  • Als je vogels wilt kijken, neem dan een verrekijker mee