De Mient

Ooit was De Mient een nat heidegebied waar vee liep en waar heide werd gewonnen als brandstof. Later zijn in het gebied weilanden aangelegd en is een productiebos aangeplant voor houtkap. Tegenwoordig is De Mient, dat middenin het bosgebied ligt, een belangrijk onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel. Het Natuurpad De Mient geeft een beeld van de gevarieerdheid van het bosgebied. De route voert langs Het Vierkante Stuk, een van de weilanden die op De Mient lagen voordat het bos werd aangelegd. Ook wandel je door het bos, waar je onder andere Oostenrijkse en Corsicaanse dennen ziet, en langs de Bleekersvallei, waar ooit linnen werd gebleekt en waar nu door verdroging meer heide groeit.

Wat kun je er doen:

  • Het Natuurpad De Mient (4,4 km) is heel geschikt om met het gezin te doen. Het is een gevarieerde wandeling die je gemakkelijk kunt inkorten.
  • Aan het Vierkante Stuk is een grote speelweide met speeltuin. Er is een toiletgebouw aanwezig.
  • Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies in het gebied. Je vindt ze in de activiteitenkalender.
  • Door het gebied lopen meerdere fiets- en wandelpaden zodat je ook je eigen route kunt uitzetten.

Wat kun je er zien:

Grote bonte specht (zie foto), buizerds, glasvleugelstaart, kamperfoelie, wilde hyacinten, sneeuwklokjes, aronskelk, goudhaan, houtsnip, ransuil, zwarte mees, steltlopers, lepelaars, narcisamaniet.