De Nederlanden

Vanaf het parkeerterrein bij strandpaal 21 loop je zo De Nederlanden in, onderdeel van De Muy. In dit jonge duingebied is de invloed van het zoute water verdwenen. Er is een dijkje aangelegd dat het zoute water uit De Slufter tegenhoudt, waardoor het gebied in de 19de eeuw geleidelijk ontgonnen kon worden tot cultuurgrasland.

In 2008 werd het gebied bij een grootschalig natuurontwikkelingsproject heringericht, om de oorspronkelijke natuur een kans te geven zich te herstellen. De vruchtbare bovenlaag die ooit nodig was voor de landbouw werd afgeplagd en de waterhuishouding werd veranderd. De rechte afwateringssloot werd omgevormd tot een licht kronkelende binnendijkse kreek met glooiende oevers. De duinen in het gebied zijn bijzonder fraai en hebben steile hellingen. Een deel van het gebied is nog agrarisch in gebruik. Hier lopen galloway-runderen en schapen en er wordt gemaaid. Kunstmest wordt er niet meer gebruikt. De duinweiden zijn vogelrijk.

Wat kun je er doen:

  • Vanaf de parkeerplaats van paal 21/Mienterglop start een mooie wandeling door De Muy/Nederlanden van 4 kilometer. Volg de blauwe route.
  • In het gebied vind je ook de hoge duin de Bertusnol. Als je de steile trap omhoog klimt, wacht je boven een prachtig uitzicht.

Wat kun je er zien:

Kievit, tureluur, grutto, blauwe kiekendief, sprinkhaanzanger, velduil, ransuil, nachtegaal, grasmus, kleine plevier, kluut, galloways, parnassia, dwergbloem, zannichellia, watereppe, kamfonteinkruid, orchideeën, waaronder de vroegbloeiende harlekijn.

Nuttig om te weten:

  • De schapenboet in het gebied, de boet van Hopman, is een populaire trouwlocatie.
  • Honden mogen aangelijnd mee.
  • Op het brede pad, dat doorloopt naar De Slufter, mag ook gefietst worden.