Horspolders en Kreeftepolder

De Horspolders en de Kreeftepolder liggen ten zuiden van de Mokbaai. Het zijn jonge duinvalleien die zijn ontstaan door de aanleg van zanddijken in de tweede helft van de vorige eeuw. Zo werden delen van het strand van de zee afgeschermd en ontstonden natte valleien met een grote plantenrijkdom. Door de duingroei is de grondwaterstand hoog. De zoete Horsmeertjes hebben brede rietkragen. In de afgelopen decennia is de plantengroei veranderd doordat het gebied wat droger wordt en komt er steeds meer riet. Toch zijn er nog diverse zeldzame en bijzondere planten te zien, zoals parnassia en moeraswespenorchis.

De Horspolders zijn ook rijk aan vogels. In de brede rietkragen van de meertjes broeden vogels als de bruine kiekendief, blauwborst, roerdomp en baardmannetje. De laatste twee soorten staan op de zogenoemde Rode Lijst met bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. In de Kreeftepolder bevindt zich een stormmeeuwenkolonie. In de polders komen ook steeds meer paddenstoelen voor, zoals wasplaatjes.

Wat kun je er doen:

  • Regelmatig verzorgt Staatsbosbeheer excursies door het gebied. Kijk voor data en aanvangstijden in de agenda.
  • Door de Horspolders loopt een bewegwijzerde rondwandeling van 3,8 kilometer. Volg de blauwe paaltjes. De hond mag aangelijnd mee.
  • Je kunt ook zelf in het gebied wandelen. Langs de Horsmeertjes lopen verschillende wandelpaden. Die brengen je ook naar De Hors. Je kunt een wandeling door het gebied ook combineren met een bezoek aan De Geul en een kijkje bij de Mokbaai.
  • In het gebied zijn twee uitkijkpunten. Het uitkijkpunt De Waterral zie je hieronder op de kaart. Het hoger gelegen uitkijkpunt De Horsmeertjes (op een heuvel) biedt een mooi uitzicht over een deel van de Horspolder en de Horsmeertjes. In de bosjes rond het uitkijkpunt tref je wel lijsters, koperwieken, braamsluipers en nachtegalen aan. Vanaf uitkijkpunt De Waterral kijk je vooral op de Horsmeertjes.

Wat kun je er zien:

Wintertaling, smient, slobeend, brilduiker, karekiet, blauwborst, rietgors, baardmannetje, kiekendief en roerdomp. Ook de vegetatie is bijzonder: vleeskleurige orchis, parnassia, groenknolorchis, moeraswesporchis, dwergbloem, strandduizendguldenkruid, kranswier.

Nuttig om te weten:

  • De wandelpaden rond de meertjes zijn goed begaanbaar
  • Neem een verrekijker mee

Het uitkijkpunt De Waterral op de kaart: