Eierlandse duinen

De Eierlandse duinen in de noordpunt van Texel zijn al eeuwen oud. Een stuk ouder dan de duinen bij De Muy en De Slufter. Daar was tot de 16e eeuw een zeegat. De Eierlandse Duinen zijn niet alleen oud, maar ook kalkarm. Er liggen droge en natte duingraslanden en kleine bosjes en bosschages die veel vogels aantrekken. De overwegend hoge en grillig gevormde duinen zijn heel bloemrijk. Ook mossen en korstmossen vind je er veel.

Tot het begin van de 17e eeuw was Eierland een apart eiland dat door een zandvlakte van Texel werd gescheiden. Door de aanleg van een zanddijk werd het eiland Eierland met Texel verbonden. De naam Eierland komt waarschijnlijk van de vele eieren van grote aantallen broedende zeevogels, die er geraapt werden. De tegenwoordige Eierlandse duinen zijn betrekkelijk arm begroeid. Het zand bevat veel minder kalk dan de rest van de Texelse duinen. In de perioden van de vogeltrek verblijven veel trekvogels rond de vuurtoren.

Wat kun je er doen:

  • De noordpunt van Texel en de Eierlandse Duinen vormen een Walhalla voor vogelaars. Een groot aantal van de bijna 400 vogelsoorten op Texel wordt hier gespot. Zeldzame en bijzondere soorten, naast de (voor Texel) meer alledaagse soorten die je er ook vindt. Vogelinformatiecentrum Texel organiseert meerdere keren per week vogelexcursies in de Noordkop. Er zijn excursies voor beginners, waarbij het leren herkennen centraal staat, maar ook trips voor ervaren vogelaars en ornithologen.
  • In het duingebied lopen diverse mooie wandelpaden. Loop bijvoorbeeld de 15 km lange Duinen van Texel wandeling.
  • Tip: bezoek ook de Texelse vuurtoren. De klim naar boven wordt beloond met een fantastisch uitzicht.

Wat kun je er zien:

Scholeksters, wulpen, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, graspieper, tapuit, roodborsttapuit, eidereend, velduil, dwerguil, wintertaling, Siberische boompieper, Iberische tjiftjaf, Pontische meeuw, Aziatische goudplevier, duinviooltje, vleugeltjesbloem, kleine leeuwentand, kandelaartje, duinpaardenbloem, rozenkransje, maanvarentje, flesjesroestmos, bossig kronkelsteeltje, glad biggenkruid.

Nuttig om te weten:

  • Neem een verrekijker mee. Zeker als je vogels wilt kijken is dat een must
  • Ga je vogels kijken, laat je hond dan thuis. Op excursies mag je viervoeter zelfs niet mee.
  • Bezoek de vuurtoren. Op de weg naar boven is een interessante excursie over de toren en zijn roemruchte verleden. Boven wacht een prachtig uitzicht over Texel en het Waddengebied
  • Het strand bij de vuurtoren is indrukwekkend breed door de 850 meter lange strekdam die er in 1995 is gelegd om de kust te beschermen. Tegen alle verwachtingen in, vond aanzanding plaats aan beide kanten van de dam. Aan de vloedlijn liggen regelmatig zeehonden te zonnen.