De Hors

Op de uitgestrekte strandvlakte De Hors, aan het zuidpuntje van Texel, is prachtig te zien hoe jonge duintjes ontstaan. In deze 'woestijn aan zee' krijgt de natuur vrij spel. Met het door de zee opgeworpen zand ontstaan duintjes. Zodra de zandheuveltjes hoog genoeg zijn en boven water uitsteken, raken ze begroeid met planten die goed bestand zijn tegen zout en wind. Eerst groeit er biestarwegras dat zand vangt, zodat er miniduintjes ontstaan. Zodra die groot genoeg zijn en er regenwater in vastgehouden kan worden, gaat er helmgras groeien. Zo blijft er nog meer zand ‘hangen’ en kunnen zich duinenrijen vormen. De Hors is het enige gebied op Texel waar nieuwe duinen ontstaan. Ook het strand op zich is er bijzonder. Doordat wind en water vrij spel hebben op de kale vlakte van De Hors, ontstaan prachtige reliëfs in het zand.

Een wandeling door dit gebied, met zijn woestijnachtige karakter, is een bijzondere ervaring. Op de kale strandvlakte broeden elk jaar dwergsterns. Om verstoring te voorkomen, is het gebied waar deze zeldzame vogels broeden niet toegankelijk.

Wat kun je er doen:

  • Op de Hors mag je vrij wandelen, met uitzondering van het gebied waar de dwergsterns broeden. Je kunt er goed zien hoe nieuwe duintjes ontstaan. Je bereikt de Hors door vanaf de parkeerplaats aan de Mokweg het verharde pad tussen de Horsmeertjes door richting het strand te kiezen.
  • Je kunt ook via het strandslag bij paal 9 naar de Hors. Je gaat linksaf het strand op en loopt alsmaar rechtdoor. Dan kom je er vanzelf.
  • Ook verschillende georganiseerde (vogel)excursies en wandelingen gaan over de Hors. In onze agenda vind je alle excursies. Meer informatie is verkrijgbaar bij Ecomare en Vogelinformatiecentrum Texel.

Wat kun je er zien:

Dwergsterns, meeuwen, zeehonden en diverse strandplanten zoals de blauwe zeedistel, zeewind, zeevenkel en zeewolfsmelk. En prachtige vergezichten over de kale strandvlakte en de Noordzee.

Nuttig om te weten:

  • Op de strandvlakte van De Hors geldt een aanlijnplicht van maart tot en met augustus
  • Als je wilt wandelen op de Hors maak je al snel een flinke wandeling. Wees daarop voorbereid

De parkeerplaats aan de Mokweg: