De Muy

De Muy is een jong duingebied waar de invloed van het zoute water verdwenen is. In tegenstelling tot in De Slufter is de mens er hier wel in geslaagd om een stuk strand in te polderen. Er is een dijkje aangelegd dat het gebied van de zoute Sluftervallei scheidt. Doordat er later nieuwe stuifdijken op het strand zijn aangelegd, steeg het grondwater en ontstond de Muyplas.

In De Muy zijn bijzonder fraaie duinen te vinden met zeer steile hellingen. In de langgerekte vlakte in het centrale deel van het Muygebied liggen veel weilanden en een markant dennenbosje, dat het Oorlogsschip wordt genoemd. Staatsbosbeheer heeft een deel van de weilanden geplacht om de planten en dieren van natte duinvalleien hier weer de ruimte te geven. De afwateringssloot is gedempd en vervangen door een duinrel door het laagste deel van het gebied. Voor de afsluiting liep hier een kreek, regenwater stroomt nu minder snel naar zee en zakt meer naar het grondwater. De Muy is vermaard om zijn lepelaarskolonie en bijzondere vegetatie, zoals de verschillende soorten orchideeën die er groeien.

Wat kun je er doen:

  • Je kunt heerlijk rondstruinen in De Muy. Er zijn diverse wandelpaden en uitgezette routes die het gehele jaar of alleen buiten het broedseizoen toegankelijk zijn.
  • Tip: met deze wandeling van 4 km beklim de Bertusnol via de (pittige) trap voor een mooi uitzicht!
  • Ook organiseert Staatsbosbeheer excursies door het gebied. De data vind je in onze activiteitenagenda.

Wat kun je er zien:

Blauwe reiger, aalscholver, blauwborst, nachtegaal, teer guichelheil, parnassia, orchideeën, waaronder de vroegbloeiende harlekijn.

Nuttig om te weten:

  • Een verrekijker is handig
  • Vanuit De Muy kun je doorwandelen naar De Slufter
  • Staatsbosbeheer heeft een uitgebreide brochure over De Muy en De Slufter