De Mokbaai

De Mokbaai, ook wel Mok, is een baai in het zuiden van Texel. Je ziet hem aan de linkerkant liggen als je met de veerboot op Texel aankomt. Het is een overblijfsel van het Spanjaardsgat, een waterweg die in de 18e eeuw is verzand. In dit zuidpuntje van Texel kun je regelmatig genieten van prachtige, typisch Hollandse wolkenluchten. De baai wordt vaak de Waddenzee in het klein genoemd: er zijn wadplaten, kwelders, een geul en een mosselbank. En met name de kwelders in de Mokbaai vormen een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. Bij eb valt die grotendeels droog en is het een belangrijk foerageergebied voor watervogels. Naast de Mokbaai liggen verschillende vogelreservaten, zoals De Geul en De Petten. Delen van de baai en zandplaat De Hors zijn in gebruik als oefengebied voor de mariniers van de Joost Dourlein kazerne.

Wat kun je er doen:

  • Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies langs de Mokbaai en De Geul. Tijdens dit 'Struinen met de boswachter' maak je een avontuurlijke wandeling buiten de gebaande paden en leer je meer over de vogels die er broeden en de planten die er voorkomen. Data vind je in de agenda.
  • Langs de Mokbaai loopt een geasfalteerde weg, de Mokweg. Deze is met de auto toegankelijk. Vanaf de parkeerplaatsen langs de weg heb je al goed zicht op de baai.
  • Er is ook een vogelkijkpunt van waar je het wad en de kwelders goed kunt overzien.
  • Met de wandeling Moksloot (20 km) loop je langs de noordzijde van de Mokbaai, door de hele zuidpunt van het Nationaal Park naar Ecomare.
  • Vanaf de parkeerplaats bij de veerboot kun je het duin op en ligt de Mokbaai aan je voeten. Er is een prachtig wandelpad langs de Mokbaai richting de Petten. De hond mag er loslopen, dus ideaal om even te wandelen als je op de boot moet wachten of na een lange reis naar Texel!

Wat kun je er zien:

Diverse soorten steltlopers, eenden, meeuwen, sterns, bruine kiekendief, grote zilverreiger, buizerd, sperwer, kramsvogel. Nieuwsgierig welke vogels er nog meer voorkomen? Veel waarnemingen worden gemeld aan Vogelbescherming Nederland en vind je terug op Vogelkijkhut Mokbaai.

Nuttig om te weten:

  • Tijdens excursies door het gebied zijn honden niet toegestaan
  • Neem een verrekijker mee
  • Trek waterdichte schoenen of laarzen aan

De vogelkijkhut Mokbaai op de kaart: