Vogeleiland Texel

Op Texel komen bijna 400 vogelsoorten voor. De gunstige ligging van het eiland op de westelijke Europese trekroute vanuit Siberië maakt Texel tot een belangrijk tussenstation. Hier kunnen trekvogels uitrusten en op het voedselrijke wad foerageren. Door het gevarieerde Texelse landschap, met polders, moeras, duinen en bos, is er voor elke soort wel een geschikt stukje natuur.

Niet voor niets komen ornithologen en vogelaars in groten getale naar Texel om vogels te spotten. Regelmatig worden hier zeldzame vogels van de Rode Lijst met beschermde soorten waargenomen. Maar ook als je er geen verstand van hebt, is vogels kijken leuk! De meeste soorten die op Texel voorkomen vind je ook in het Nationaal Park.