Seetingsnollen

Het duingebied ten zuiden van De Koog, tussen de Ruijslaan in het oosten en het strandslag van paal 17, wordt de Seetingsnollen of de Seeting genoemd. Nol is Tessels voor hoog duin en Seeting in de verbastering van Form Ceetingh, een Texelaar die in de 17e eeuw enkele percelen grond achter de duinen bezat. De hoge en droge duinstrook van de Seetingsnollen is nog geen kilometer breed. Het hoogste punt van Texel vind je hier: de Seetingsnol, van 24,8 meter. Ter vergelijking: De Hoge Berg is ruim 15 meter.

In de Seetingsnollen vind je naaldbos, heide en steile hellingen die in het voorjaar zijn begroeid met duinroosjes en bloemen. Ter hoogte van De Koog wordt het zeeduin aan de strandzijde opgefleurd door blauwe zeedistels. Het is een droog duingebied met veel paadjes. Ooit liep er een treinbaan doorheen. In WOII gebruikt door de Duitsers om bouwmaterialen en voorraden aan te voeren voor de bouw van de Atlantikwall.

Wat kun je er doen:

In het gebied kun je uitgebreid wandelen en er lopen ook fiets- en ruitenpaden doorheen. Vanaf Ecomare start de wandeling De Seeting. Een gevarieerde route die je aan de oostkant van De Seetingsnollen door het naaldbos voert en via het duingebied weer terug. De route is 6 kilometer.

Wat kun je er zien:

Blauwe kiekendief, tapuit, graspieper, nachtegaal, kneu, konijnen, duindoorn, vlier, grote valeriaan, jonker, duinroosje, duinviool, schapezuring, kleine ratelaar, muizenoortje, pluimstaartmos, smaragdmos, Deens lepelblad, duinwespenorchis hersthooi.

Nuttig om te weten:

  • De auto kun je parkeren bij Ecomare. Ook als je zelf het gebied intrekt, is dit een prima startpunt
  • Honden mogen aangelijnd mee